Stormhatten 1

Från bevaringsprogram
Dalby Nyvången 19:1/19:42
DalbyVaToTESTKTV.jpg
Dalby vattentorn
Information
NamnDalby vattentorn
FaktaByggdes klart 1978 och har en höjd av 39 meter. Ritat av Sydsvenska Ingenjörsbyrån AB, Malmö och byggt för Lunds kommun.
OmrådeDalby

Motivering: Reservoarvolymen är 2 x 1200 kubikmeter, en lågzon- och en högzonreservoar. Det är mycket ovanligt att ett och samma torn levererar till två områden med olika tryck. Tornet är tidstypiskt uppfört i armerad betong samtidigt som den enkla betongarkitekturen är inspirerad av arkitekturen från medeltiden. Vattentornet utgör ett riktmärke i landskapet.