Storken 5

Från bevaringsprogram
Storken 5
StarkenFem6.JPG
Storken 5
Information
AdressFasanvägen 3
Byggnadsår1910-1930-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med inredd vind och har källarvåning samt ett uthus med garage. Byggnaden står på en slätputsad och gråmålad sockel med vitmålade källarfönster i trä och en luft med överhängning. Fasaderna är uppförda i rött tegel (troligen av veberöds tillverkning) lagt i blixtförband med raka bågar i valven och en profilerad gesims av utdraget tegel som går över hörnen och upp i nock. I östra fasaden finns ett burspråk. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor med en murad tegelskorsten med gjuten krona placerad i nock. I södra takfallet finns en kupa gjord med korsvirkeskonstruktion. Fönstren är troligtvis original och är vitmålade, i en till två lufter, med fasta spröjsar och sidohängda. Byggnaden har två entrépartier som är placerade i östra och norra fasaden. De har slätputsade trappor och dörrarna är sentida och vitmålade med lunettglasparti och glasparti med fasta spröjsar samt speglar. Uthuset har samma utförande som bostadshuset men en vitmålad port i trä med smidda gångjärn.

Fastigheten är omgärdad av ett trådstaket med häck och ett vitmålat och högt trästaket mot gårdsplanen. Trädgården är anlagd med rabatter planterade med prydnadsväxter och fruktträd samt buskar. Gångarna och uppfarter är satta med betongsten.