Stora Tvärgatan 1

Från bevaringsprogram
Murgrönan 14
Murgronan 14 stora tvargatan 1.png
Stora Tvärgatan 1
Information
AdressStora Tvärgatan 1
Byggnadsår1849, 1851, omb 1972
ByggherreArkitekt H.J. Strömberg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Stadsarkitekten i Göteborg, H. J. Strömberg, var kring 1800-talets mitt verksam i Lund med uppförandet av Akademiska Föreningen och Anatomiska institutionen vid Sandgatan. Mellan 1849 och 1853 bodde han i gården nr 134, som han utvidgade med två nya byggnader.

Tvåvåningshuset uppfördes 1849 av "bränd och obränd sten i grundmur" och har i dag gråvit putsfasad. Övervåningen har ovanligt höga, stickbågiga fönster och vid takfoten löper en fris med strömskift. Envåningshuset är byggt 1851 och har en enkel gråvit putsfasad, även med strömskift vid takfoten.