Stora Råby 6

Från bevaringsprogram
Personalen vid Karl Berglunds skofabrik uppställd på gården. Framför "bihuset" med tummarna i västjacka står Karl Berglund. Längst t v dottern Nanna. Foto 1901, repro Kulturen.

I slutet av 1700-talet innehades nr 6 av ägaren till nr 14, Clemed Jeppsson, vilket väl är orsaken till att nr 6 vid skiftet 1805 enbart var bebyggd med "en vacker länga". Gården ägdes då av Anders Clemmedsson och Hanna Klementsdotter, gift med åbon på nr 9. Vid skiftet delades därför nr 6 mellan nr 14 och nr 9. Nr 9 hade flyttats ut på markerna, och den tillhörande halvan av nr 6 fick formen av en kil som från nr 9 sträckte sig ned mot byplatsen, och där även kom att omfatta nr 9:s gamla tomtplats. Sedan ägarna dött såldes nr 9:s del av nr 6 med "åbyggnader" till kyrkvärd Lars Nilsson 1838. Han dog 1848, men gården innehades av änkan till 1858. Sedan en son löst ut de övriga syskonen avstyckades 1859 den nordöstra halvan, nu Stora Råby 6⁵.

Fastigheter