Stora Råby 37:19

Från bevaringsprogram
Stora Råby 37:19
Stora raby 3719.png
Stora Råby 37:19
Information
NamnRåbytorp
AdressDalbyvägen 90
Byggnadsår1850-tal, ek.byggn. 1920
ByggherreIngen uppgift
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Ekonomibyggnad
Boningshuset
Innertak. Foto 1969.
Utformning före 1993. Foto 1969.

Gården, som flyttades ut i samband med skiftet 1805, är på 1815 års karta markerad som fyrlängad. Det nuvarande boningshuset uppfördes förmodligen av kyrkoherde C M Hjelmberg från Wanstad, som köpte gården 1853, eller av åbo Ola Nilsson som övertog den 1856. När han 1859 sålde gården till sin svärson omtalas trenne åbyggnader. De bägge friliggande ekonomilängorna norr om boningshuset brann ned 1920. Namnet Råbytorp är först belagt 1913.

Det vitmålade boningshuset är uppfört i så kallad gjutmursteknik, vilket förr avspeglade sig i hörnlisener och upphöjda fält kring dörrarna. Nordfasaden är symmetriskt uppbyggd med två dörrar, medan sydfasaden har en friare fönstersättning. Gården köptes 1895 av mejeristen Jöns Nilsson, och förmodligen var det under hans tid flera av taken försågs med dekorationsmålningar av Nils Ellerström i Lund. Ett av taken fanns kvar 1969, men är nu borta. Huset var halmtäckt till 1911, då ett nytt tak med utskjutande takfot och valmade gavelspetsar lades. Två små takkupor över entréerna fick motsvarande utformning. Samtidigt höjdes väggarna och mot norr tillkom över fönsterna en rad med blinderingar under takfoten. Gården köptes 1965 av Lunds kommun. Mot söder fanns då en glasveranda från 1913 och dörrarna hade överljusfönster med färgat glas. Från 1981 hyrdes husen av Lunds Auto Club och Frivilliga Automobilklubben, den senare 1987 ersatt av motorcykelklubben Hippi Håggs. När husen styckades av från markerna och köptes av Dalby frukt HB 1993, var de i behov av en grundlig renovering. Taket täcktes med zinkplåt och har ett antal nya takkupor i röd lockpanel. Dörrar och fönster försågs med profilerade omfattningar och nya rödmålade snickerier i "äldre stil". Ursprungligen hade huset förmodligen 6-rutade 2-luftsfönster.

Den T-formade ekonomibyggnaden består av en stallänga i rött maskinslaget tegel i munkförband och av en loglänga i rödmålad locklistpanel med tak av korrugerad lättmetall. Stallet har sadeltak av rött tegel, nya småspröjsade träfönster och stickbågiga dörrar med i muren utsparade anslag. Det inreddes 1994 till kontor och personalrum och logen till lager. Vid norrfasaden uppfördes 1998 en butikslokal för frukt och grönt efter ritningar av Gunilla Svensson. Söder om stallet fanns ett numera rivet brygghus med bakugn från 1920. Infarten till gården kantas av en kort allé och framför huset stod förr ett vårdträd.