Stora Råby 4

Från bevaringsprogram
(Omdirigerad från Stora Råby 34:4)
Stora Råby 34:4
Stora raby 344 karta.png
Karta
Information
AdressRusthållarevägen 26
Byggnadsår1952, loge ca 1870(?), stall ca 1900
ByggherreIngen uppgift
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Stora Råby 34:4
Ekonomibyggnad
Vy

Stora Råby 4, som ägdes av Domkyrkan, flyttades ut vid skiftet 1805 och förlades enligt önskan till den s k Knästorpsmarken. På en karta över ägan 1851 finns där en fyrlängad gård. I beskrivningen omtalas ett källsprång strax söder om husen. Byggnaderna har successivt förnyats och består nu av ett friliggande boningshus i norr och två gårdsflyglar. Söder om gården tillkom 1950 ett maskinhus i trä och 1958 ett traktorgarage. Byggnaderna såldes 1992 till en privatperson, medan merparten av markerna införlivades med gården i norr.

Den gamla halmtäckta boningslängan ersattes 1952 av ett nytt boningshus i gult tegel omedelbart norr om det gamla. Huset har murade fönsteromfattningar och sadeltak med utskjutande takfot och rött 2-kupigt tegel. Fönster med gröna karmar och gulvita bågar, mot norr ett större med tre lufter i bredd.

I öster en f d stallänga med drängkammare, nu använd som lager. Den har vitputsade tegelväggar, i gavelspetsarna rödmålad locklistpanel. Nyare stallfönster. Sadeltaket har korrugerad eternit mot väster, mot öster eternitplattor och plåt. I väster en loglänga i rödmålad locklistpanel, med vita knutar, på gråstensgrund. Sadeltak med korrugerad eternit. Centralt på varje långsida en senare förhöjd port, flankerad av stickbågiga gjutjärnsfönster.