Stora Råby 34:12

Från bevaringsprogram
Stora Råby 34:12
Stora raby 3412.png
Stora Råby 34:12
Information
AdressStora Råby byaväg 36
ByggnadsårEventuellt ca 1800
ByggherreIngen uppgift
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Husmanshus under nr 20². Huset ligger förmodligen på platsen för två av de husmanshus, eventuellt Amsterdam och Sardam, som före enskiftet 1805 hade uppförts inom den s k Hörjorden öster om byn. Husets stora avstånd till vägen avspeglar att byavägen då hade ett något sydligare läge.

Länga med äldre, vitkalkad puts. Gavelspetsar med grön lockpanel, tidigare pappklädda. Sadeltakets halmbeklädnad byttes 1933 mot papp, senare eternit. Nu är det täckt med papp på trekantslist. Nyare fönster, mot gatan ett med tre lufter i bredd. Tidigare bestod planen av en ekonomidel i öster, en förstuga med innanförliggande kök och väster därom tre rum i fil. I ett syneprotokoll 1891 anges huset vara byggt av dels tegel och dels korsvirke och beboddes då av den förre arrendatorn på 20². Tomten friköptes 1925. Vid en ombyggnad 1976 inreddes vinden och mot söder tillkom en lång takkupa. Vid östgaveln en mindre f d drängstuga, byggd av lersten.