Stora Råby 33:4

Från bevaringsprogram
Stora Råby 33:4
Stora raby 334.png
Stora Råby 33:4
Information
AdressDalbyvägen 50
Byggnadsårtrol 1886, undantag ca 1930
Byggherresnick. senare slöjdlärare Hans Nilsson, 1930 snick. Karl Nilsson

Tomten styckades av 1885 och bebyggdes troligen kort därefter, 1894 nämns byggnaderna i en bouppteckning. Boningslängans fasadtegel var tidigare synligt, men vitkalkades senare. Vid en renovering 1982 fick huset en vit, kvastad puts och gavelspetsarna lockpanel. Sadeltak med rött 2-kupigt tegel och utskjutande takfot. Rakslutna fönster i stickbågiga öppningar, de tidigare 2-lufts 6-rutade har bytts mot brunlaserade 1-lufts med samma rutindelning. Centralt placerad entré. Huset innehöll två 2:or. Vid en renovering, troligen 1954, efter ritningar av A Persson 1948, slogs lägenheterna samman och på vardera långsidan tillkom en större takkupa.

Längs den östra tomtgränsen en L-formad länga i rödmålad lockpanel, uppförd som undantagsstuga vid ett arvsskifte 1930 av den gamle ägaren. Vitmålade fönster, flertalet 2-lufts 4-ruts med vita omfattningar och profilerade kornischer. Sadeltak med svart, tegelimiterande plåt, tidigare papptäckt. Längan har breddats mot väster efter ritningar av Peter Torudd 1982.