Stora Råby 32:13

Från bevaringsprogram
Stora Råby 32:13
Stora raby 3213.png
Stora Råby 32:13
Information
NamnStatarelängan
AdressRåbyholms allé, Nilstorpsvägen
ByggnadsårTroligen 1885
ByggherreTroligen fabrikörerna Berndt och Wilhelm Borg
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Under senare delen av 1800-talet blev drängarna statare och på Råbyholm uppfördes på lagom avstånd från herrskapets bostad två statarelängor, varav den ena ännu står kvar.

Byggnaden är uppförd i vitmålat tegel. Sadeltaket är klätt med rombiska eternitplattor och har en lätt utskjutande takfot. Den norra gavelspetsen är klädd med locklistpanel och den södra med eternitplattor. På vardera långsidan två symmetriskt placerade dörrar. Nyare svartmålade fönster- och dörrsnickerier.

Huset är med all sannolikhet identiskt med det "stathus" som omtalas i ett kostnadsförslag och entrepenadkontrakt i Borgska familjearkivet på landsarkivet. Huset skulle inredas till åtta lägenheter, vardera bestående av ett rum och kammare med putsade väggar. Vart och ett av de fyra köken skulle delas av två familjer, och ha tegelgolv samt en utvändig, murad stentrappa och ytterdörr med fyllningar.