Stora Råby 21

Från bevaringsprogram
Karta

Hospitalshemmanet nr 21, som innehades av en arrendator, fick vid skiftet 1805 sina marker förlagda öster om byplatsen. På 1815 års karta finns ingen bebyggelse redovisad inom ägan. Från 1820-talet omtalas i husförhörslängderna två åbor på nr 21, och förmodligen har ägan då bebyggts med två gårdar. På en karta 1876, då gården formellt delas mellan de bägge brukarna, finns två fyrlängade gårdar markerade. Den södra motsvaras idag av byggnaderna på 21³. Den norra låg i det sydöstra hörnet av sina ägor. I ett syneprotokoll 1880 beskrivs den som en korsvirkesgård med boningshuset i söder. Stallet i norr var dock av tegel. Efter en brand 1921 flyttades gården upp till vägen. År 1997 fick brukaren på 21² köpa såväl sin egen gård som 21³ och granngården nr 19 i öster av Domänverket. Jordbruket kompletteras idag med maskinreparationer, men gården är en av de få i Råby som ännu är i drift. Även ekonomibyggnaden på 21³ utnyttjas i driften, medan boningshuset hyrs ut.

Fastigheter