Stora Gråbrödersgatan 3a

Från bevaringsprogram
Sankt Jakob 7
Sankt jakob 7 stora grabrodersgatan 3a.png
Stora Gråbrödersgatan 3a
Information
AdressStora Gråbrödersgatan 3a
ByggnadsårGathus 1850, omb 1901, flygel 1912
Byggherre1850 J.M. Johnsson, 1912 handlande J. Kock
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gårdshus

Gathus i två våningar, uppfört av rött tegel, som är synligt i gårdsfasaden. Gatufasadens nedre våning har under 1900-talet blivit beklädd med marmorplattor, medan övervåningen sedan gammalt är målad ljust gråvit. Ursprungligen inrymde huset en lägenhet i varje plan. 1901 inreddes butiker med skyltfönster inramade av halvkolonner. Entrén är rundbågig med grönmålad pardörr med etsade glasrutor. Vid takfoten löper en tidstypisk fris med strömskift. Sadeltaket är täckt med eternit.

Gårdsflygeln i två våningar uppfördes 1912 med fasad i rött maskintegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygeln är uppförd i två våningar som ett halvhus under pulpettak. Fasaderna av maskinslaget rött tegel i kryssförband med en utkragad takfotsgesims och rundade hörn. Fönstren är sentida och utformade som T-postfönster men med spröjs som delar övre luft. Fönstren är något mindre än fönsterhålen. Pulpettaket är lagt med skivtäckt grå plåt. I takfallet har en sentida takkupa placerats. Gården är satt med kullersten.