Stora Bält 4

Från bevaringsprogram
Stora Bält 4
Stora balt 4.png
Stora Bält 4
Information
AdressKävlingevägen 21
Byggnadsår1925
ByggherreInspektör Per Persson
ArkitektHarald Holmqvist
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Barockinspirerad villa med spritputsade, gråmålade fasader. Slätputsade, vitmålade dekorationer såsom bred gesims med tandsnittsfris och slutstensmarkeringar. Valmat mansardtak med rött tegel. Långsidan utmed Kävlingevägen är asymmetriskt uppbyggd och har en bred takkupa med ett arbetat gavelfält i röd plåt. På den södra delen ett burspråk med svarvade träpelare mellan fönsterna. Över burspråket en halvrund mindre takkupa. Vitmålade fönster och ursprunglig fernissad ytterdörr. Garaget är uppfört samtidigt med villan och har en motsvarande fasadbehandling och på gavelspetsen en vindflöjel i svart smide. Byggnaderna hade tidigare en ljus gråvit puts.