Stinsen

Från bevaringsprogram
Stinsen
Kvarter Stinsen

Byggnaderna ligger i ett sammanhängande grönområde vilket ger kvarteret en speciell karaktär. Det är resultatet av att staden vid tomtförsäljningarna skrev in i kontrakten att tomterna skulle planteras i överensstämmelse med en för hela kvarteret gemensam plan, upprättad av stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström.

Aktuella Fastigheter

Fastigheter