Stg 528

Från bevaringsprogram
Stg 528
AdressJupitergatan 3

Tomten köptes av snickare Lars Håkansson som 1906 uppförde ett hus med 3 r o k. Huset byggdes 1911 till med en flygel med vedbodar, vagnsport och tvättstuga. Huset köptes 1919 av Adolf Lundbom, som innehade slakteriet på andra sidan av Saturnusgatan. Det övertogs senare av slaktarmästare Arthur Borglin. Efter hans död inköptes huset 1952 av staden, då det låg i vägen för Tellusgatan.