Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Litteraturlista med korta referat

Från bevaringsprogram
"Underhåll. Upprustning. Ombyggnad"

Bostadsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens planverk maj 1972

Bra beskrivningar av de olika konstruktionsdelarna i äldre hus och vilka problem som uppstår i samband med renovering och ombyggnad. Den innehåller praktiska råd och förslag till underhåll och diskuterar olika. vanligt förekommande skador på hus.
"Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper"

Riksantikvarieämbetet. 1983

Kortfattad och bra information om olika traditionella färgtyper. Beskrivning av hur de skall användas. till vilka underlagsmaterial, och hur de blandas till.
"Bättre fasadrengöring"

I Holmström, B Kvist, Byggforskningens informationsblad B10:1972

Praktiska råd och anvisningar om hur olika fasadmaterial fungerar, hur de underhålls och rengörs.
"Kalkfarg på fasad"

Byggforskningsrådets informationsblad B4:1979

Kortfattad redogörelse för kalkfärg på fasad, hur den blandas till och påstryks.
"Kort vägledning i skånsk byggnadsvård"

O Svedberg, Lund 1975

Kortfattade beskrivningar av olika konstruktioner av korsvirkes- och tegelhus. Underhåll av grund, väggar, fasader, tak och snickerier tas upp, liksom skötsel av den traditionella trädgården.
"Ombyggnad. Hur bostadshusen byggdes 1940-70"

S-E Bjerking, Byggforskningsrådets rapport RI06:1978

Beskrivning av modernare huskonstruktioner och problem vid ombyggnad.
"Så byggdes husen 1880-1980"

C Björk, P Kallstenius, L Reppen Stockholms stadsbyggnadskomor, Statens råd för byggnadsforskning, T1:1984

Redogörelse för olika huskonstruktioner, stilar och lokala särdrag i Sverige från 1880-1980. Beskrivningar av grundläggning, väggkonstruktioner, bjälklag, fasadutformningar, takbeklädnader, snickerier och smidesarbeten.
"Underhåll av gamla hus"

I Holmström, C Sandström Byggforskningens informationsblad B10:1972

Kortfattad beskrivning av problem i samband med underhåll av äldre hus vad beträffar konstruktioner och fasader.