Städet 7

Från bevaringsprogram
Städet 7
Stadet 7.png
Städet 7
Information
AdressLilla Tomegatan 3
ByggnadsårGathus 1814 omb. bl.a. 1909, flygel 1886 omb. bl.a. 1918
Byggherre1886 Elna Johansson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envåningshus med skifferklätt mansardtak och en mycket bred gårdsflygel i två våningar. Fasaderna har en modern kvastad puts i en ljus rödaktig nyans och målade, vita fönsteromfattningar. Moderna svartblå, sexrutade fonster och lamellport.

Gathuset byggdes 1814 av tegel och hade då också ett tegelklätt sadeltak, När huset brandförsäkrades första gången 1854 innehöll det en kammare och två enrumslägenheter med kök.

En bakstuga inreddes i ett av rummen 1871 och 1886 byggdes som bageri en envånings halvhuslänga i tegel med plåttak. På baksidan av bageriet förlades "hemlighusen" och gödselstaden. Gathuset försågs med ett skifferklätt mansardtak 1909. Bagerilängan kom att byggas till ett antal gånger på bredden och höjden tills den 1918 hade fått sin nuvarande form. Bageriet lades ner 1936 och ersattes av ett tryckeri.

Husets nuvarande utseende stammar från 1980 då hela huset byggdes om till bostad. Dessförinnan hade huset en spritputsad fasad med en slätputsad fris under takfoten.