Spetelöv 6

Från bevaringsprogram
Spetelöv 6
Spetelov 6.png
Spetelöv 6
Information
AdressPedellgatan 14 och 12, Sankt Jörgens väg 9
Byggnadsår1948
ByggherreBygg Harry Karlsson & C:o AB/Brf Linnégården 2
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

De tre byggnaderna, vardera innehållande tre-fyra radhus, ligger någorlunda exakt på platsen för den gamla Spetelövsgården, och på gårdsplanen reser sig det gamla vårdträdet. Fasaderna i rött tegel indelas av vitmålade putsband i ett rutmönster som även markerar lägenhetsindelningen. Sadeltak med rött tegel och något utskjutande takfot. Längan som sluter gården åt norr ligger med entréerna norrut medan de bägge övriga har entréer från gården. De fernissade dörrarna är inplacerade i vitmålade putsfält. Över dörrarna järnlyktor och under takfoten ett litet trapphusfönster. På "baksidorna" större fönster, altandörrar och fönsterluckor samt låga takkupor med rundade hörn. Gavelspetsarna klädda med grönmålad locklistpanel med profilerade lister.