Spetelöv 21-17

Från bevaringsprogram
Spetelöv 21-17
Spetelov 21-17.png
Spetelöv 21-17
Information
AdressPedellgatan 10-2
Byggnadsår1948
Byggherrebyggn.firman Harry Karlsson & C:o AB
ArkitektHans Westman

Fem radhus, något förskjutna i förhållande till varandra, med en våning mot gatan och två mot gården. Fasader i rött handslaget tegel och sadeltak med rött tegel. Under takfoten en fresk med vit puts och målade bågar, på vartannat hus stickbågiga, på vartannat rundbågiga. Slutna gatufasader. Varje hus har en fernissad entrédörr och bredvid den ett toalettfönster dolt bakom ett galler av tegelstenar. Vid fasadens andra ända ett treluftsfönster och över det ett franskt fönster som bryter takfoten och fortsätter upp i en kupa. Omsorgsfullt utförda murarbeten och höga skorstenar.