Spaden 4

Från bevaringsprogram
Spaden 4
AdressKakelvägen 1
Byggnadsår1939
ByggherreFabrikör Hjalmar Malmqvist
ArkitektHammarskjöld
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö