Smidet 1

Från bevaringsprogram
Smidet 1
Smidet 1.png
Smidet 1
Information
AdressByggmästaregatan 25
Byggnadsår1943-44
ByggherreByggmästare Harry Karlsson/Brf Smedjan
ArkitektGunnar Suwe
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Trevåningshus i gult, handslaget tegel med 24 tvåor. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Mot gatan fyra regelbundet placerade entréer med ursprungliga, fernissade ramverksdörrar. I dörrsmygarna rödbrun klinker. Trapphusen markeras av smala risaliter. Tidigare inåtgående 1-, 2- och 3-luftsfönster med bruna karmar och gula bågar, 1992 ersatta med perspektivfönster i metall med samma indelning. Mot trädgården balkonger med ursprungliga räcken i sinuskorrugerad järnplåt.