Smältan 5

Från bevaringsprogram
Smältan 5
Smaltan 5.png
Smältan 5
Information
AdressBokbindaregatan 3
Byggnadsår1933
ByggherreBygg.snick. Aug. Persson
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fasader med gul påsprutad puts och vitmålade fönsteromfattningar, tidigare slätputsade, omålade med inritsade fönsteromfattningar och våningslist. Sadeltak med rött tegel. Horisontellt utskjutande takfot med kvartsstav inunder. I mitten en liten halvrund takkupa. Moderna 2-1uftsfönster, mot gatan 3-1ufts. Centralt på gårdssidan en högt uppbyggd putsportal och fernissad entrédörr med småspröjsat, kantslipat glas upptill. Huset hade två lägenheter på varje plan inklusive vinden.