Släggan 16

Från bevaringsprogram
Släggan 16
Slaggan 16.png
Släggan 16 (baksidan)
Information
AdressSlöjdgatan 3
Byggnadsår1912 (trol), omb 1948
ByggherreStadsbudet Olof Lundqvist, 1948 byggm. Nils T Andersson
Arkitekt1948 A Persson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Slätputsad gatufasad, kalkad ockragul. Mansardtak med röda eternitplattor. Rikt profilerad gesims. Husets nuvarande utseende stammar från en ombyggnad i samband med att hyreshuset i söder uppfördes. Gavelfönsterna murades då igen. Istället ersattes 6-luftsfönsterna mot gatan av större "funkisfönster" och de två takkuporna byggdes samman till en. Samtidigt tillkom två källarlokaler.

Gårdsfasaden i rött, maskinslaget tegel har bevarat ett äldre utseende med ett putsat band som utgående från fönsternas, nu försvunna, tvärposter viker av och ramar in fönsternas överdel. Över varje fönster en trekantig utvidgning av bandet. Gesims som på gatusidan. Köksentré med halvfransk dörr.