Skytteln 8

Från bevaringsprogram
Skytteln 8
Skytteln 8.png
Skytteln 8
Information
AdressVävaregatan 8
Byggnadsår1936
ByggherreByggmästare Gustaf Nilsson
ArkitektHänry Carlsson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Funkishus med ljust vitgrå puts. Flackt, valmat sadeltak med horisontellt utskjutande takfotslåda. Ursprungliga, inåtgående fönster, i hörnen större 3-lufts med bredare mittluft. Centralt på trädgårdssidan entre med kraftig, skifferklädd omfattning. Däröver skärmtak och trapphusfönster i råglas. Huset hade fyra treor, de på bottenvåningen slogs samman 1968.