Skjutsstallen 6

Från bevaringsprogram
Skjutsstallen 6
Skjutsstallen 6.png
Skjutsstallen 6
Information
AdressSpolegatan 22
Byggnadsår1937 omb 1973
ByggherreFolkskollärare John Malmros, 1973 Henrik Ramel
ArkitektTage Møller
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Ursprungligen hade den norra halvan sex våningar och den södra fem. På så sätt anslöt huset till grannhusens olika höjder. På bägge halvorna fanns överst en indragen våning med altan. Höjdskillnaden mellan dem togs upp av ett brett burspråk. 1973 byggdes den södra indragna delen på med en våning. Gatufasaden är putsad, ljusgul och avslutas med en kraftig list. Entrépartiet under burspråket klätt med brunröda klinker. Vita fönstersnickerier och port med fernissat ramverk och råglasskivor. Entrén klädd med grå marmor inramad av svarta band.

Efter det att J Malmros uppfört huset sålde han det genast till Werner Malmros som strax sålde det vidare.