Sigrid 1

Från bevaringsprogram
Sigrid 1
Sigrid 1.png
Sigrid 1. Foto Inger Andersson 1983.
Information
AdressLilla Sigridsgatan 4, Stora Algatan 10
Byggnadsår1868 och 1874
ByggherreSadelmakare J.E. Pålsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i en och en halv våning av tegel med avfasat hörn och sadeltak klätt med enkupigt rött tegel. Gatufasaderna är målade i engelskt rött med sexrutade mörkt grönmålade fönster, svartmålad, avsatt sockel och vitmålad, avtrappad gesims. Gårdsfasaderna är gula med vita fönster. Mot Stora Algatan finns en mörkgrön parfyllningsdörr med överljus och mot Lilla Sigridsgatan en rundvälvd, likaledes grönmålad ramport med rombiska fyllningar och överljus. Dörrar och fönster har omfattningar i slätputs, målade i en något ljusare röd färg än den övriga fasaden.

Byggnaden vid Stora Algatan är den äldsta. Den byggdes som bostadshus med elva rum 1868. Samtidigt uppfördes ett gårdshus i korsvirke med brygghus, avträde och ett boningsrum.

Vinkelbyggnaden vid Lilla Sigridsgatan kom till 1874, även den som bostad. På bottenvåningen fanns två rum och kök och på vindsvåningen tre kammare. 1924 moderniserades huset mot Stora Algatan och 1922 mot Lilla Sigridsgatan. Gårdshuset revs någon gång strax efter 1926.