Sigillet 23

Från bevaringsprogram
Sigillet 23 Fd. Stora Råby 35:2
Stora raby 352.png
Sigillet 23
Information
AdressKarl Gustavs Väg 2
ByggnadsårTroligen 1860-tal
ByggherreTrol skomakare Anders Johansson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Fasad.

Spritputsad, vitkalkad länga av tegel på stenfot. Sadeltak med röd korrugerad järnplåt på ett äldre tak av träspån. Ursprungligen har det varit halmtäckt. Utskjutande takfot med synliga bjälkändar. Den östra gavelspetsen är pappklädd och den västra har en locklistpanel med sågtandad avslutning nedåt. Grönmålade 2-lufts 6-ruts enkelfönster. Mot gatan två halvfranska pardörrar med glas i överdelen. Mot söder en äldre pardörr med liggande profilerad panel och vid västgaveln en port. De två fönsteraxlarna i öster med stickbågiga öppningar är senare tillbyggda och eventuellt har huset förhöjts något. Den västra delen av huset har varit avsedd för kreatur etc. Huset, som har många äldre detaljer, står sedan länge tomt och är nu förfallet.

Fastigheten, som är avstyckad från 35:5, var troligen obebyggd när Anders Johansson ärvde en första del efter modern 1856. Senare (1869 resp. 1886) köpte han till ytterligare jord från systern och fadern. Anders Johansson (f 1840) är redan som barn antecknad som krympling i husförhörslängderna och fick därför bli skomakare. När sonen Jöns föddes 1867 bör huset ha varit byggt. Även Jöns, som tog sig namnet Malmberg, blev skomakare och övertog huset efter fadern 1912. Hos honom köpte man även fotogen till primuskök.