Sigillet 19

Från bevaringsprogram
Sigillet 19 Fd Stora Råby 35:5
Stora raby 355.png
Sigillet 19
Information
AdressKarl Gustavs väg 8
Byggnadsår1817/1978
ByggherreJöran Andersson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Gavel.

Vid slutet av Karl Gustavs väg ligger en större tomt från vilka de övriga fastigheterna i husgruppen är avstyckade.

I husförhörslängderna anges en Jöran Andersson som inflyttad på ägan 1817, och rimligtvis var det han som då uppförde den gård som finns markerad på 1865 års karta. Gården skall ha varit trelängad med öppningen mot väster. Den norra längan saknas på en karta 1907 och den östra, en brädklädd korsvirkeslänga med klinefyllning, revs 1963. Boningslängan i söder hade väggar med ett yttre skal av bränt tegel och ett inre av lersten. En fotsyll av ek på gråstensgrunden antyder att huset ursprungligen var uppfört av korsvirke. Halmtaket ersattes av papp 1935 och av eternit 1970. Planen bestod av en stuga, en förstuga med innanförliggande förstukök och bakugn. Vid östgaveln låg visthusbod och brygghus. Fram till sekelskiftet hade köket jordgolv som vid högtidliga tillfällen sandades och ströddes med enris. Senare byggdes huset till västerut. Tomten ärvdes 1935 av trädgårdsmästare Gustav Johansson som uppförde ett antal större växthus och anlade Stora Råby handelsträdgård.

I vinkel mot det gamla huset, delvis omslutande dess östgavel, uppfördes 1978 en större, något högre, vinkelbyggnad i vit mexisten, innehållande ytterligare en bostad, med tak av svarta betongpannor. Interiört lämnades den gamla delen oförändrad, medan exteriören anpassades till nybygget. Växthusen torde ha rivits vid samma tillfälle.