Sejdeln 3

Från bevaringsprogram
Sejdeln 3
AdressTunnbindaregatan 6
Byggnadsår1924
ByggherreLund stads drätselkammare
ArkitektJohn Anchert
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

På de tre tomterna (Sejdeln 2, Sejdeln 3 & Sejdeln 4) uppfördes tre likadana hus med putsade fasader och sadeltak med rött tegel och trappad gesims. Hörnlisenerna hade upptill ett litet horisontellt putsband. På övervåningarna murade fönsterbänkar med konsoler och över dörrarna kornischer. De innehöll vardera två 2:or med wc i källaren och värmdes av kakelugnar. Alla har sedan fått små tegelklädda skärmtak över entrén.

Nr 2 såldes 1927 till lokmästare Hugo Melin, nr 3 1928 till banmästare Gustaf Jansson och nr 4 samma år till postiljon Bror Olsson.


Nr 3 och 4 är slätputsade, vitmålade med ursprungliga detaljer. Även de sexrutade 2-luftsfönsterna med lösa innanfönster är bevarade. På nr 3 en mittdekoration över kornischen. Enligt ritningarna skulle alla husen ha en sådan.