Sankt Thomas 38

Från bevaringsprogram
Sankt Thomas 38
Sankt thomas 38.png
Sankt Thomas 38
Information
AdressStora Tomegatan 32-38
Byggnadsår1967
ByggherreMalmö nation
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Studentbostadshus med två parallella byggnadskroppar, sammankopplade dels genom ett gemensamt, halvt nergrävt garage, dels genom ett gemensamt, runt trapphus i betong, beläget mittemellan husen, med broar till de olika våningarna.

Gathuset har 3½ våning där den översta är en vindsvåning med en rad parallella sadeltak med gavlarna mot gatan. Fasaderna är klädda med rökfärgat tegel och uppdelade av lodräta putsade vita band, vilka fortsätter utmed gavelspetsarna. Fönsterna är tvåluftade med vita bågar och gröna foder. Vindsvåningens fönster är delade i små rutor och är anpassade efter gavelspetsens form. Fasadlinjen är förskjuten i tre etapper och hela den sydligaste delen är öppen i bottenvåningen. Här finns en indragen trappa upp tgl den gård mellan husen som utgör garagets tak. Bredvid trappan upp finns en ramp ner till den halvt underjordiska parkeringen.

Gårdshuset har fasader i gult tegel, fyra våningar och sadeltak. Fönsterna är desamma som på gathuset. Båda husen är inredda med enkelrum i varierande antal i korridorer med gemensamt kök.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad (37), kulturhistorisk miljö (38)

Åt Östra Vallgatan reser sig byggnaden i sju våningar, bottenvåningen och översta våningen är indragna. Huset har ingen markerad sockel utan fasaderna av apollinomarmor och ifömosaik står direkt på marken. Den breda fasaden är svängd och delas av ett centralt markerat trapphus. Fasadmaterialet är ursprungligt men entrédörrar i röd aluminium och lägenhetsfönster i två lufter är sentida. I bottenvåningen finns ursprungliga pivothängda enluftsfönster i vitmålat trä och i trapphuset finns äldre fönsterpartier utvändigt klädda med rostfritt stål. Taket har beslagning av kopparplåt.

Åt Stora Tomegatan finns en markerad sockel i slät grå puts. Fasaderna reser sig tre och en halv våning över en källare. Fasaden bildar upprepade gavelmotiv. Fasaderna är klädda i mörkt brunt tegel och avdelas i gavelsektioner av lodräta band av vit puts. Dörrarna är sentida utförda i aluminium och glas, fönstren är sentida vitfärgade tvålufts aluminium. Ursprungliga trappräcken består av smidesräcken med handledare i brunt trä. Sadeltaken är belagda med ursprungliga grågula enkupiga tegelpannor. Gården delas i ett nedsänkt parti med parkeringsfunktion och ett övre asfalterat parti för vistelse. Gårdsfasaderna skiljer sig från gatufasaderna och är klädda med gult tegel. Öppna loftgångar i platsgjuten vitmålad betong förbinder gatuhusen från Vallgatan och Tomegatan med det mellersta gårdshuset.