Sankt Peter 36

Från bevaringsprogram
Sankt Peter 36
Sankt peter 35 sankt laurentiigatan 8.png
Sankt Laurentiigatan 8
Information
AdressSankt Laurentiigatan 8
Byggnadsår1930
ByggherreTimmerhandlare O. Olsson
ArkitektLars Larsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Sankt Peter 36
Portgång

Femvånings bostadshus med röd tegelfasad, gestaltad i kvardröjande 20-talsklassicism, burspråk och brunmålad, rusticerad sockelvåning. Vägg- och takmålningar i porten.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Ett fem våningar högt bostadshus. Sockel av ljus grå slätputs, bottenvåning med rusticerad putsfasad avfärgad i brunaktig kulör, fasader av hårdbränt rött tegel i munkförband med inslag av dekormurade partier. Brandgavlarna i söder och norr är utformade med gult tegel som delas av band med rött tegel. Gatufasaden med maskinslaget rött tegel i enklare utförande. Byggnaden är, i likhet med övriga längs Sankt Laurentiigatan, indragna något från gatuliv vilket ger utrymme för en mindre förträdgård. Åt gatan avgränsas tomten med smidesräcke mellan gjutna stolpar. Fönstren är sentida, mörkbruna, aluminiumfönster utförda i korspostindelning. Takfotsgesims av gjuten betong som imiterar natursten. Sadeltaket belagt med enkupigt rött tegel, i takfallet åt gatan två takkupor med svart plåtarbete. Körportens ursprungliga entréparti är bevarat. Det är utfört som en mörkbetsad spegelindelad port med facettslipade glas i övre delar samt överljus med dekorativ spröjsning och färgat glas.