Sankt Mikael 13

Från bevaringsprogram
Sankt Mikael 13
Sankt mikael 13.png
Sankt Mikael 13
Information
AdressKiliansgatan 1, 3 och 5, Krafts torg 12, Tegnérsplatsen 2
Byggnadsår1928
ByggherreDomkyrkorådet
ArkitektTheodor Wåhlin
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Portal mot Kiliansgatan
Innergård
Portal mot Tegnérsplatsen

Förvaltningsbyggnad i två våningar med T-formad plan, uppförd som kapitelhus för Domkyrkan. Fasaderna är klädda med röd, handslagen tegel och sockeln i fint huggen kvadersten. Valmat kopparklätt sadeltak och gråmålade, fyrluftade, tätspröjsade fönster.

På sydsidan av den länga som ligger indragen på tomten, finns en trädgård med hög mur i röd tegel utmed Kiliansgatan. I muren en smidesgrind med grindstolpar i granit, krönta med klot. Framför denna en entré till byggnaden med hög, dubbel ekport och portal i granit med uppåt avsmalnande, räfflade pilastrar, krönta av kvinnofigurer i relief med ett solur emellan sig.

Huvudentrén till byggnadskomplexet går genom en portgång mot Krafts torg, inramad av en klassicerande granitportik och med stora, kopparbeslagna portar. Portgången leder in till en kringbyggd "klostergård" med kryssvälvd loggia på två sidor, den ena numera inglasad. Gårdsplanen är belagd med skiffer och kalkstensplattor och mitt på gården står en brunn med springvatten. I byggnaderna finns idag förutom domkapitlet, domkyrkorådet och pastorsexpeditionerna för Domkyrkoförsamlingen och Allhelgonaförsamlingen. I den öst-västliggande flygeln var tidigare domprostens tjänstebostad inrymd, men även denna våning disponeras nu av domkapitlet.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Förbindelsegång mellan historiska museet och domkyrkomuseet uppförd på fyra par kolonner av monolitisk granit med kapitäl påminnande om klassiska doriska kapitäl. Den täckta gången har sidor av kvaderhuggen sandsten, en huggen takfotsgesims och fönster utsparade ur stenfasaden. Fönsterglasen, i åtminstone norra fasaden är av äldre slag, troligen valsade. Det flacka sadeltaket är lagt med skivtäckt kopparplåt. Förbindelsegången avviker i material och formspråk från de byggnader den förbinder, det tunga materialet och det stränga formspråket kännetecknar en stilriktning från byggnadstiden.