Sankt Måns 20

Från bevaringsprogram
Sankt Måns 20
Sankt mans 20.png
Sankt Måns 20
Information
AdressNygatan 13
ByggnadsårGathus 1867, omb 1898, gårdshus 1899
ByggherreTimmergesäll H. Möller
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gårdshus
Gårdshus från Sankt Måns 4

Envånings gathus uppfört av gult tegel. Fasaden torde ursprungligen ha varit putsad, men står idag med synlig tegelmur. Sexrutade, gröna fönster med kupiga rutor, indragen entré. Sadeltak täckt med enkupigt rött tegel.

Huset inrymde 1867 en bostad om fem rum med källare och vindskammare.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset uppfört som halvhus i en våning med senare inredd vind. Fasader i gult tegel i kryssförband. Sekundära fönster och pulpettak lagt med röd plåt i bandtäckning. Vinden inredd och kupa tillbyggd. Trädgård i väster.