Sankt Knut 7

Från bevaringsprogram
Sankt Knut 7
Sankt knut 7.png
Sankt Knut 7
Information
AdressHelgonavägen 11
Byggnadsår1933
ByggherreSnickare Nils Tatis Andersson
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Vitputsad villa med rött tegeltäckt sadeltak. Släta fönsteromfattningar och profilerad gesims. Band längs fönsternas över- och underkant. Mot gatan en större altan och två centralt placerade altandörrar med slutstenar i granit. Över altandörrarna två franska fönster med smidesräcken. På ömse sidor därom större, stiliserade blomrosetter i puts. Vid sidorna större hörnplacerade fönster, som på östra sidan viker runt hörnet. Huvudentrén på östra gaveln har en enkel omfattning och ett antytt skärmtak i puts. Ursprunglig brunoljad dörr med pilastrar vid sidorna. Den flankeras av två lyktor. Vitmålade fönster utan tvärposter. Från början innehöll huset en lägenhet på varje plan och såldes till redaktören John Osterman samband med färdigställandet.