Sankt Clemens 1

Från bevaringsprogram
Sankt Clemens 1
Sankt clemens 1.png
Sankt Clemens 1. Foto 1981.
Information
AdressGrönegatan 1, Lilla Fiskaregatan 7
ByggnadsårGathus 1856, omb 1931, 1980, gårdshus 1880, omb 1980
ByggherreInstrumentmakare C.P. Rudelius
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhus i två våningar, uppfört av tegel som är synligt i gårdsfasaden. Vid en ombyggnad 1931 erhöll bottenvåningen nuvarande utformning med skyltfönster samt indragen hörnentré med kolonn. Gatufasaden är putsad och efter en fasadrenovering 1980 målad brun i bottenvåningen och gul i övervåningen. Övervåningens fönster är sexrutade och grönmålade. Det äldre skiffertaket ersattes 1980 med plåt.

Byggnaden inrymde 1856 verkstadsrum, sex bostadsrum, kök samt två förstugor i bottenvåningen och i övervåningen en bostad om åtta rum.