Saluhallen 1

Från bevaringsprogram
Saluhallen 1
Saluhallen.png
Saluhallen
Information
NamnSaluhallen
AdressMårtenstorget 1, Västra Mårtensgatan 5-7
Byggnadsår1907-1909 omb. 1973. Paviljongen 1973.
ByggherreLunds stad
Arkitekt1907 Salomon Sörensen 1973 K-Konsult
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Saluhallen har en sockel av släthuggen granit och därovan rustikt huggen kalksten. Den övre delen av fasaden består av fogstruken, röd maskintegel med mönstermurning kring torgportalen av kalksten med Lunds vapen. Sadeltaket är klätt med rött tegel och har två ventilationshuvar. De ursprungliga stora välvda vitmålade fönsterna är bevarade liksom de ådrade fyllningsdörrarna. På gårdssidan har mindre ombyggnader företagits. Arkitekten har arbetat under klar påverkan av amerikansk 1890-talsarkitektur.

Handeln med kött och fisk hade sen gammalt bedrivits i täckta vagnar på Stortorget. Med ökande krav på hygien kom denna hantering att förbjudas. I stället byggdes saluhallen. Redan 1901 hade stadsarkitekten A.B. Jakobsson lämnat två alternativa förslag till placering, varav det ena några år senare kom att förverkligas. Saluhallen invigdes 22/4 1909 och var då inredd med en större hall samt två mindre bihallar för ost respektive fisk. I den större hallen hyrde 1909 46 handlare mot i dag åtta. Redan från starten fanns det en servering i hallen, som 1920 flyttade till den norra osthallen. Här låg Olga Severins café till 1963. På andra våningen fanns vaktmästarbostaden.

I slutet av 60-talet var saluhallen hårt nedgången och det fanns långt gångna rivningsplaner. Efter allehanda diskussioner beslutades det att saluhaäen skulle få ligga kvar och 1973 byggdes den delvis om invändigt. Ett skärmtak av koppar tillkom i ett av hörnen 1975.

På den västra delen av tomten uppfördes 1973 en envånings halvcirkelformad byggnad i trä med pulpettak och glasad gatufasad.

[Kategori:Fastigheter i kvarteren Saluhallen och Sankt Botulf]]