Rosengården 8

Från bevaringsprogram
Rosengården 8
Rosengarden 8.png
Rosengården 8
Information
AdressNygatan 22 och 24
Byggnadsårgathus och flygel 1873, omb 1908, 1915
Byggherretimmergesäll A. Nordström
Port. Foto 1981.

Envånings gathus och flygel, uppförda av tegel.

Klassicerande putsfasad med profilerad grå sockel, stickbågiga, sexrutade fönster med profilerade omfattningar samt profilerad gesims. Sadeltak täckt med engelsk skiffer. Gårdsfasaden förändrad genom ombyggnader 1908 och 1915, då bl a balkong och blomsterrum byggdes till. En ursprunglig kakelugn bevarad i byggnaden.