Repslagaren 29

Från bevaringsprogram
Repslagaren 29
Repslagaren 29.png
Repslagaren 29
Information
AdressStora Södergatan 41
Byggnadsårgathus 1855, omb 1930, gårdshus 1854, omb 1906, 1926
ByggherreKapten M.P. Brunnström
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Gathus i tre våningar med slätputsad, ljust brungul fasad. Byggnaden fick sin nuvarande utformning 1930, då den ursprungliga klassicerande fasaden förenklades starkt; bland annat borttogs profilerade fönsteromfattningar och prydnadsbalkonger. Fortfarande återstår profilerat listverk mellan våningarna samt gesimsen med sin tandsnittsfris.

Tvärlängan på gården inrymde från början vagnsport, loge och stall. 1906 inreddes den till bostäder och mansardvåningen tillkom. Sedan 1927 inrymmer huset Lunds Metodistförsamlings kyrksal.