Rådjuret 18

Från bevaringsprogram
Rådjuret 18
RadjuretArt1.jpg
Rådjuret 18
Information
AdressFurugatan 1
Byggnadsår1940, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
RadjuretArt2.jpg
RadjuretArt3.jpg

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning samt tillbyggt garage. Den står på en slätputsad och vitmålad sockel. Fasaderna är slätputsade och rödmålade. Sadeltaket har en plåtklädd och svartmålad skorsten placerad i nock och är i övrigt täckt med rödfärgade tvåkupiga betongpannor. Fönstren är sentida och i vitmålat aluminium. De är i en luft med lösa spröjsar. Entrépartiet har en betongelementstrappa med sjöstensskivor som slitsskikt och har ett vitmålat järnräcke samt att dörren är sentida och vitmålad. Garaget har ett flackt tak med liggande vitmålad panel i takfoten och i öster har en inglasad altan byggts till med rödmålad locklistpanel som beklädnad.

Fastigheten är omgärdad av en hög häck av barrväxter och uppfarten är plattsatt med betongsten. Trädgården är till största delen grästäck med inslag av lövträd (fruktträd) och rabatter utmed fasaderna.