Pumphuset

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Pumphuset sankt lars.png
Pumphuset
Information
Namn32 Pumphuset
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1878-79
Arkitekttrol. Axel Kumlien
Vedbod

Pumphuset är beläget i sluttningen ned mot Höje å strax intill vattenverket. Byggnaden är uppförd i rött handslaget tegel med gråvitmålade puts dekorationer i nyrenässans och utgör ett exempel på den omsorg som ägnades den minsta ekonomibyggnad, Hög sockel i putsrustik, avslutad med en list längs fönsternas underkant. Hörnkedjor och profilerade fönsteromfattningar. Kraftig gesims som även inramar gavelspetsarna. Sadeltak med rödmålad skivplåt och ståndränna. Stickbågiga fönster med lösa innanfönster, Av spår i murverket att döma har huset, troligen 1913, förlängts västerut. Huset är sedan länge inrett till garage.

Strax söder om pumphuset ligger ett mindre hus i rödmålad pärlspontpanel mellan trästolpar. I nederdelen liggande panel, i överdelen stående, Huset används nu som vedbod, men lär tidigare ha tillhört vattenverket.