Professorn 13 och 14

Från bevaringsprogram
Professorn 13 och 14
Professorn 13 o 14.png
Professorn 13 och 14
Information
AdressOlshögsvägen 16a-b
Byggnadsår1973
Byggherrenr 13 Robert Larsson; nr 14 Thomas Wahlberg
Arkitektnr 13 Robert Larsson; nr 14 Thomas Wahlberg
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

De sammanbyggda husen har en likartad fasadutformning och gör intryck av att vara en byggnad. Mot norr och på gavlarna är byggnaderna slutna med en slammad vitmålad tegelmur som bryts av vertikala fönsterspalter i hela murens höjd. På murkrönet vilar en rad svartlaserade limträbalkar som bär taket som har karaktären av en svävande skiva. Mellanrummet ovan murkrönet, mellan balkarna, utfylls av smala fönsterband. Huset öppnar sig mot trädgården i söder med stora fönster och under dem partier med tryckimpregnerad panel. Svartlaserade fönster- och dörrsnickerier.