Prennelyckan 12

Från bevaringsprogram
Prennelyckan 12
AdressFlormansgatan 4
Byggnadsår1936
ByggherreByggm. Nils Tatis Andersson/Brf Flormansgården
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Putsade fasader, målade i ljusgrönt. Två symmetriskt placerade entréer och ovanför dem balkonger. Glasade portar i fernissat ramverk med omfattningar av svart, stenimiterande ädelputs. Det flacka taket döljs av takfotslådan. Ursprungliga, blåmålade fönster med tre lufter. På gårdssidan antydda skärmtak över entréerna. Mot gatan förgård med lågt, dekorativt smidesstaket.