Prennegatan 10

Från bevaringsprogram
Gernandtska lyckan 13
Gernandtska lyckan 13 prennegatan 10.png
Prennegatan 10
Information
AdressPrennegatan 10
Byggnadsår1939/1941
ByggherreLunds stad
ArkitektGun Sjödin

Trevåningshus uppfört i två etapper år 1939 och 1941. Inrett till pensionärsbostäder. Varje våningsplan inrymde 16 små enkelsidiga lägenheter med sovalkov och kokvrå. Gatufasad i rött tegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Flerbostadshus uppfört i tre våningar med källare. Huset är uppfört i två etapper år 1939 och år 1941. Fasaderna är utförda i rött tegel i kryssförband. Trapphusen är utskjutande. Entrédörrarna är sekundära av aluminium och glas, i flertalet olika färger som röd, blå, grön och lila. Fönstren är sekundära vita, tvålufts av aluminium. Gården i kvarteret är gemensam, grön och innehåller planteringar, äldre träd samt gräsmattor.