Plantagelyckan 1

Från bevaringsprogram
Plantagelyckan 1
Plantagelyckan 1.png
Plantagelyckan 1
Information
AdressErik Dahlbergsgatan 6, Kung Oscars väg 1, Kävlingevägen 5
Byggnadsår1934
ByggherreByggnads AB Malmros
ArkitektHerm. Håkansson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Ritning
Lägenhetsdörr
Balkonger. Foto 1980.

Huset har fasader åt tre gator. Byggnadsdelen längs Erik Dahlbergsgatan har fyra våningar och sadeltak med takkupor. Den ansluter i höjd och taklutning till det två år äldre grannhuset i söder. Vid de två andra gatorna har huset en indragen femte våning med altan framför. Källarvåningen längs Kävlingevägen övergår p g a marklutningen vid Kung Oscars väg till en suterrängvåning med ett par butikslokaler. Mittpartiet på huvudfasaden mot Kung Oscars väg betonas av en bred frontespis krönt av en parapetmur. Nedåt i fasaden markeras mittpartiet av stuprör och burspråk. Mittaxeln markeras av en dörr med kantslipade glas och flankerande pilastrar och däröver en rad med franska fönster. Byggnadens hörn, liksom burspråkens förlängning, markeras av större vitmålade fönster. I anslutning till burspråken balkonger med avskurna hörn och upptill dekorativa smidesräcken. Taket är klätt med eternitplattor. Fasaden kläddes 1980 med brungula, på burspråken mörkbruna, fasadplattor med stenkross i ytan. Huset var tidigare putsat och hade dörr- och fönsteromfattningar. Fönsterna i hörnorna var sammanbundna av vertikala band och axeln med franska fönster markerades ytterligare av putsdekorationer. Trapphusen har svartbetsade dörrar med originellt utformade fönster. Längs Erik Dahlbergsgatan en inhägnad, planterad förgård.