Plåtslagaren

Från bevaringsprogram
Plåtslagaren
Van durens vag 1996 3.png
van Dürens väg 1996.
Information
AdressPlåtslagarevägen 4, van Dürens väg 45-47, Folkparksvägen 3-9
Byggnadsår1953-55
ByggherreLunds stads fastighets AB
ArkitektIngeborg Hammarskjöld-Reiz

Plåtslagarevägen 4 A-F utgörs av två parallella längor i gult tegel, klara i januari 1954. Sadeltak med rött tegel. Gesims av ett något utåtlutande skift med tegel på högkant. Vitmålade, inåtgående 1- och 2-luftsfönster. Trapphusen markeras av avvikande fönster. Moderna entrédörrar i brun aluminium. Bredvid dem sopskåp och däröver breda skärmtak i cement med "nedvikta kanter" och ett antal rör som markerar en gavel. Mot gården och på sydgaveln utanpåliggande balkonger med räcken av finkorrugerad, gråblå plåt. Nordgavlarna täcks till hälften av vertikala putsfält.

Van Dürens väg 45 A-D stod klar i juni 1954 och är även den uppförd i gult tegel med rött tegeltak. Den är uppdelad i två inbördes något förskjutna delar. Gesims av ett något utåtlutande skift med tegel på högkant. Det går även upp i gavlarna. Vitmålade, inåtgående fönster med en bred och en smal luft. Trapphusen markeras av annorlunda fönster och överst trekantiga fönster som går upp och bryter takfoten. Över entréerna skärmtak i cement med "nedvikta kanter" och gavlar av järnrör. Moderna aluminiumdörrar. Mot gården balkonger placerade i nischer med putsad botten. Där balkongerna gränsar mot varandra är räckena i finkorrugerad plåt uppdragna i en mjuk båge.

Längs Folkparksvägen uppfördes 1955 en länga snarlik ovanstående, men i rött tegel.