Personalbostäder (Sölve 1)

Från bevaringsprogram
Sölve 1
Personalbostader gerdagatan.png
Personalbostäder
Information
NamnPersonalbostäder
AdressGerdagatan 9, 11 och 13
Byggnadsårnr 9 1937; nr 11 1954, nr 13 1957
ByggherreKungliga Byggnadsstyrelsen
Arkitektnr 9 Gustav Holmdahl, nr 11 och 13 Klas Anshelm
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Längs Gerdagatan ligger tre små, snarlika hyreshus uppförda i gult tegel som personal- och vaktmästarebostäder.

Det äldsta är samtida med "Kemicum" och har mot gatan tre identiska entréer med skärmtak och en vägg i vitmålad cement. Sadeltak med svart skivplåt och vitmålade fönster med tre lufter i bredd. Under takfoten en rad med små fönster till vindsvåningen. Byggnaden har numera övertagits av institutionen för handelsrätt.[nutidsuppdateras]

De bägge andra, helt identiska, husen ritades av Klas Anshelm 1950, men uppfördes inte förrän ett par år senare. I materialval och volym har de anpassats till den äldre byggnaden, men taken är valmade och klädda med svarta eternitplattor. De har varsin centralt placerad entré med skärmtak i plåt, buret av trästolpar, och fernissade ramverksdörrar. Tvåluftsfönster med blå karmar och vita bågar. Vid kanterna på långsidorna franska fönster, på trädgårdssidorna dessutom större fönsterpartier. Husen byggdes med vardera fyra lägenheter om tre rum och kök, nr 13 har sedermera övertagits av institutionen för Miljö- och Energiteknik.[nutidsuppdateras]