Pastor Svane

Från bevaringsprogram
Pastor Svane
Kvarteret från sydöst. Foto A W Rahmn/Kulturen.

Marken i kvarteret ingick förr i S:t Peters Klosters Prästelycka, se kv Gasverket. Lyckan arrenderades av en privatperson som i sin tur i början av 1900-talet arrenderade ut större delen av området som kolonilotter, och det kom att bli Lunds första koloniområde. Sedan området inkorporerats med Lunds stad föreslog stadens planteringsstyrelse 1914 att staden skulle överta arrendet av området då koloniträdgårdarna "äro synnerligen illa underhållna". Så skedde också och 1915 iordningställdes området genom nödhjälpsarbeten.

Den sydöstra delen av kvarteret hade dock redan 1901 styckats av till en byggnadstomt (Klosterlyckan 10) som arrenderades ut. Där uppfördes en lång tegellänga, med spånklätt tak, smé Webergs hus kallad. Huset övertogs i början av 1920-talet av AB O Jönssons järnaffär och tycks ha använts som såg. 1930 uppges det vara inrett till ett rum för industriell drift, en mindre snickarverkstad samt en lägenhet om fyra rum och kök. Huset revs 1966 inför uppförandet av Svaneskolan.

Marken i kvarteret förvärvades av staden 1961 genom ett bytesavtal med S:t Peters Klosters Pastorat.

Fastigheter