Påskalyckan 4

Från bevaringsprogram
Påskalyckan 4
Paskalyckan 4.png
Påskalyckan 4
Information
AdressKarl XI-gatan 9
Byggnadsår1903
ByggherreTimmergesäll Sven Nilsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Fris

Tvåvåningshuset på hög sockel har en bred frontespis. Gatufasad i rött tegel med mönstermurningar av gult förbländetegel. Mellan våningarna markerad, modiljongförsedd list. Gesims med formtegel och därunder mönstermurad fris. Ursprungliga, brunmålade portar. De synliga delarna av mansardtaket är klädda med skiffer. Ursprungliga takkupor, täckta med rödmålad plåt och krönta av segmentformade gavelfält. Balkongen tillkom 1960. Ett "klosetthus" på gården är rivet medan ett bilgarage från 1932 finns kvar.