Orion

Från bevaringsprogram
Kvarteret Orions enda fastighet, Orion 4, behandlas här.
Orion 4
Orion 4.png
Orion 4
Information
AdressVintergatan 2
Byggnadsår1951-52
ByggherreByggm. Harry Karlsson
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Takfönster
Förgård
Dörrhandtag
Butikslänga

Den drygt 120 meter långa fasaden ut mot Tornavägen bildar en mjuk båge.

Den indelas av sex vinkelställda, något förhöjda, gavelpartier med vitmålad puts. Överst i varje gavelspets finns ett stort panoramafönster med en triangulär överdel som kröns av en dekorativ plåt, på varannan med en svängd form och på varannan med en tandsnittslist. På bygglovsritningen pryds de dessutom av vindflöjlar omväxlande i form av tuppar och solrosor. Mellan gavlarna längsgående partier i rött tegel som i sin tur är uppdelade i två delar. De smalare, något längre utskjutande delarna, är klädda med fasadtegel med snedskuren ovankant. I vinkeln mellan de bägge delarna balkonger med dekorativt utformade, blåmålade träräcken. Uppdelningen av fasaden gör att den kraftiga marklutningen tas upp på ett naturligt sätt. Omväxlande 2- och 3-luftsfönster med vita bågar och blå karmar. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot. Fasaden mot Vintergatan har en snarlik utformning. Entrédörrar med stora sexkantiga glas i fernissat ramverk och omfattningar av profiltegel. Nordgaveln har helvalmat tak och är spetsig med fönster ute i själva spetsen.

Huset innehåller 3:or och 4:or, ofta med en lite speciell planlösning beroende på husets form. På 3:e våningen etagelägenheter med spiraltrappor som leder upp till "ateljérum" på vinden. Stadsplanen tillät nämligen inredande av vindsrum i anslutning till gavel, vilket kan ha bidragit till husets många gavlar. I trapphusen enkelt dekorativa räcken av rundjärn.

Tomten är minimal, men platsbildningen mot Vintergatan, ritad av Lennart Sandin på Harry Karlssons kontor, fick en medveten utformning med gångar av hårdbränt tegel, rabatter med nyponrosor mellan låga häckar, japanska körsbärsträd och spaljéer.

Förmodligen var Harry Karlsson stolt över sitt bygge då han signerade det med en minnessten i granit med sina initialer och "1952". Huset skulle bli en bostadsrättsförening, men såldes i stället till en privatperson. Harry Karlsson köpte tillbaka huset 1970 och 1983 kläddes överdelen av långsidornas gavelpartier med vit skivplåt och fönsterna med metall.

Butikslängan längs Tellusgatan fanns med i planeringen från början, men stod klar först 1954 och innehöll en speceri- och tobaksbutik. Fasader i rött tegel. Stora skyltfönster i rostfritt stål. Över dem grov puts och under dem brunsvart klinker. En av de ursprungliga butiksdörrarna med glas i smäckert ramverk i rostfritt och elegant handtag är bevarad.