Olshög 5

Från bevaringsprogram
Olshög 5
Olshog 5.png
Olshög 5
Information
AdressTunavägen 13
Byggnadsår1925
ByggherreKöpman J Herner
ArkitektLars Kolmodin
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Spritputsad, gulmålad villa med slätputsade, vitmålade hörnlisener och trappad gesims. Mansardtak med rött tegel. Vitmålade 4-luftsfönster med spröjsad överdel. På långsidan mot Tunavägen markeras mittpartiet av tre smalare, tättsittande 2-luftsfönster och på taket däröver en takkupa i rödmålad plåt. Den fernissade entrédörren är belägen i ett vindfång på husets östra gavel. På vindfångets tak en balkong med järnräcke. På gårdssidan en förstukvist i trä. Enligt ritningarna skulle huset ha försetts med putsdekorationer ovan fönsterna, men dessa utfördes troligen aldrig.

Gårdshuset är även det spritputsat, gulmålat med tegeltäckt sadeltak. Det är samtida med gathuset och innehöll garage och tvättstuga.