Nygatan 4

Från bevaringsprogram
Västertull 12
Vastertull 12.png
Nygatan 4 och 6. Foto 1981.
Information
AdressNygatan 4
Byggnadsårgathus 1865, omb 1952, 1980 och 2010
gårdshus 1867 och 1888, omb 1980
Västertull 12 från gatan
Gårdshus
Innergård

Fastigheten består av gathus, gårdshus och uthus grupperade kring en liten stensatt och planterad gårdsplan.

Gathuset i en våning är uppfört av tegel med slätputsad, vitmålad fasad. Blåmålade tvåluftsfönster med spröjsar och nyare blå ytterdörr. Sadeltak med röd falsplåt. 1952 byggdes huset om och erhöll en andra våning mot gården.

I södra gårdssidan ligger ett bostadshus i en våning med inredd vind, uppfört 1867 med stomme av tegel. Fasaden är spritputsad och vitkalkad. I västra sidan av gården ligger en uthuslänga i två våningar. Övervåningen inrymde på 1910-talet en plåtslageriverkstad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: gatuhus kulturhistoriskt värdefull (tveksamt för gatuhuset?)[bör kontrolleras] + gårdshus kulturhistorisk miljö

Gatuhusen har slätputsade fasader med svart sockel och gula väggar avslutade med en utkragad takfotsgesims. Fönster och dörrar är av aluminium och plåt. Sadeltaken är lagda med svart plåt i bandtäckning och innehåller tre sentida takfallsfönster. Skorsten i rött tegel.

Gårdshus uppfört som bostadshus i en våning med inredd vind. Fasaderna spritputsade med släta omfattningar. Sadeltaket belagt med svart plåt i bandtäckning. Sekundära korspostfönster men ett äldre korspostfönster med gamla beslag bevarat.

Gårdshus i västra sidan uppfört som halvhus i två våningar med fasader av tegel som målats vitt. Ursprungliga gjutjärnsfönster i övre del, bräddörrar och sekundära tvåluftsfönster i nederdel. Halvhuset ska ha inrymt plåtslagarverkstad under 1910-talet. Gården belagd med markbetong och storgatsten.